Samen zorgen we ervoor dat iedereen meetelt en mee kan doen.

Met deze campagne ‘Meetellen en meedoen’ hebben we ideeën opgehaald om daarmee de politiek input te geven om iedereen te laten meetellen en meedoen. Dat deden we aan de hand van negen belangrijke thema’s, je vindt ze hieronder. Een deel van de ideeën zijn samengevoegd in een bewonersmanifest dat we aanbieden aan de lokale politiek.

TWEETS

Lees hier het bewonersmanifest: https://t.co/kHMA8dtWrU met een greep uit de ideeën die de bewoners van #DenHaag hebben ingestuurd. Nog meer ideeën staan op https://t.co/cbPUSkwLav